Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 17.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 7) zákona,

kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (tisk 33).

 Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 4. schůzi dne 24. června 1935 tuto osnovu zákona :

Zákon

ze dne...............................................1935,

kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

 Čl. I.

Zmocnění podle čl. I zák. č. 109/1934 Sb. z. a n. se prodlužuje do 30. června 1936 a rozšiřuje se na opatření pro organisaci policejní správy a služby.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1935; provedou jej všichni členové vlády.

Bradáč v. r .,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

L. Pik v. r.,
zapisovatel.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP