Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 18.

Návrh

senátora Filipínského a druhů

na poskytnutí bezodkladné pomoci živelní pohromou postiženým

okresům Tišnov a Boskovice.

23. a 24. května t. r. byly navštíveny okresy Tišnov a Boskovice hroznou průtrží mračen, spojenou s prudkou vichřicí a silným krupobitím. Bouře netrvala dlouho, ale nadělala těžké, nenahraditelné ztráty a škody. Veliké přívaly zničily úrodu na polích a lukách; cesty a silnice jsou značně poškozeny, co nezničila na polích a sadech jarní zima, to bylo zničeno touto bouří. Zejména těžce byla poškozena obec Lažany u Černé Hory, kde na četných místech vnikla voda do stavení až na jeden metr vysoko. Dále byly poškozeny obce Kotvrdovice, Rogendorf, Vilémovice, Jedovnice, Blansko, Olešná a Šebrov.

Na okresu tišnovském byly nejvíce poškozeny obce Rašov, Kozarov, Strhaře, Chleby, Osyky, Brumov a Sinalov. Většina touto živelní pohromou postižených jsou malí rolníci, domkáři a dělníci, kteří mají políčka pronajatá. K tomu pak přistupuje nesmírná bída postižených, jimž dlužno s největším urychlením pomoci. Tato pomoc musí býti vydatná, aby svízelné a namnoze zoufalé postavení občanstva postiženého kraje bylo zmírněno. Očekává se, že žeň byla z 90 % zničena.

Vzhledem k uvedenému navrhují podepsaní:

Nechť vláda poskytne urychlenou, vydatnou pomoc postiženým ve jmenovaných okresech.

V ohledu formálním navrhují podepsaní, aby návrh byl neprodleně přikázán výboru národohospodářskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 17. června 1935.

Filipínský,

Tomášek, Modráček, Macek, Kříž, ing. Winter, Časný, Zimák, Balla,

Koutková, Karpíšková.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP