Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 21.

Překlad.

Návrh

senátora Scharnagla a soudr.

na poskytnutí mimořádné pomoci obci Svéraz a okolí, okres Český Krumlov,

jež postiženy byly těžkým krupobitím.

V sobotu, dne 15. června t. r., o 5. hod. odpol. snesla se nad obcí Svéraz krátká ale těžká bouře se strašným krupobitím, které na kulturách způsobilo velké spousty. Po 5 minut padaly kroupy velikosti holubích vajec, jejichž účinek zvýšen byl ještě orkánem, který kusy ledu vší silou hnal do osiva. Žito je úplně zničeno, oves, ječmen, jetel a zelí zatlučeny většinou do země, ovoce sraženo se stromů. Nejtíže postiženy byly obce Horní a Dolní Světlá, Záhoří, Tisovka, Lštín, Nahořany, Hajmín, Podolí, Květušín, Svéraz, Skubice a větší část Suše a Slubice. Obyvatelstvo beztak chudé je touto živelní pohromou těžce poškozeno a z části ve své existenci ohroženo.

Podepsaní navrhují tudíž tato pomocná opatření :

1. Přikázání přiměřených peněžitých podpor z fondu pro živelní pohromy ;

2. bezúročné posečkání běžných a dlužných daní až do 31. prosince 1936;

3. zastavení všech daňových exekucí ;

4. odpis pozemkové daně za r. 1935 nejdéle do jara 1936;

5. poskytnutí levných úvěrů tamějším venkovským peněžním ústavům.

V ohledu formálním navrhují podepsaní, aby tento návrh byl přikázán výborům národohospodářskému a rozpočtovému.

V Praze, dne 24. června 1935.

Scharnagl,

dr Turchányi, dr Hilgenreiner, Reil, Füssy, dr Töröly, Janček, Földesi, dr Polyák, Hokky, Pázmán.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání

Tisk 21.

původní znění.

Antrag

des Senators Scharnagl und Genossen

auf Gewährung einer ausserordentlichen Hilfe für die Gemeinde Tweras und

Umgebung, Bez. B. Krumau, welche durch schweren Hagelschlag heimgesucht wurden.

Samstag, den 15. Juni l. J. nachmittags 5 Uhr ging über das Gebiet von Tweras ein kurzes aber schweres Gewitter mit einem furchtbaren Hagelschlag nieder, der in den Kulturen grosse Verheerungen angerichtet hat. Durch 5 Min. fielen Schlossen in Taubeneiergrösse, deren Wirkung noch durch einen orkanartigen Sturm gesteigert wurde, der die Eisstücke mit aller Wucht in die Saaten hinein trieb. Die Kornernte ist gänzlich vernichtet, Hafer, Gerste, Klee und Kraut wurden grösstenteils in den Erdboden hineingedroschen, das Obst von den Bäumen geschlagen. Am schwersten betroffen wurden die Ortschaften Oberund Unter-Zwiedlern, Záhoř, Distlowitz, Alsching Hochdorf, Ober- und Unter-Heiming, Kwietosching, Tweraz, Tischlern und der grösste Teil von Tusch und Schlumnitz. Die ohnedies arme Bevölkerung ist durch diese Elementarkatastrophe schwer geschädigt und zum Teil in ihrer Existenz bedroht.

Die Unterzeichneten beantrngen daher folgende Hilfsmassnahmen :

l. Entsprechende Zuweisttng von geldlichen Unterstützungen aus dem

Elementarschadensfond;

2. Zinsenfreie Stundunng der laufenden und rückständigen Steuern bis zum 31. Dezember 1936;

3. Einstellung aller Steuerexekutionen;

4. Abschreibung der Grundsteuer für das Jahr 1935 bis längstens zum Frühjahr 1936;

5. Gewährung billiger Kredite an die dortigen ländlichen Geldanstalten.

In formaler Hinsicht beantragen die Unterzeichneten die Zuweisung dieses Antrages an den volkswirtschaftlichen- und Budgetausschuss.

Prag, den 24. juni 1935.

Scharnagl,

Dr. Turchányi, Dr. Hilgenreiner, Reil, Füssy, Dr. Törköly, Janček, Földesi, Dr. Polyáik, Hokky, Pázmán.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP