Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

l. zasedání.

Tisk 23.

Návrh

senátorů Dresla, dr Šmerala, Kreibicha, Nedvěda, Mikulíčka a soudruhů

na poskytnutí okamžité pomoci pohořelým v Malém Hradisku, okres Prostějov.

V obci Malé Hradisko, okres Prostějov vypukl 18. června 1935 požár, jemuž padla za oběť téměř polovina vesnice. Majetková škoda, jelikož se jedná takřka výhradně o drobné rolníky a domkáře pracující též v domácím průmyslu jest tak katastrofální, že ohrožuje existenci postižených. Rozsah škody způsobené dravým živlem jest ohromný: 25 domků, 21 chlévů, 17 stodol, 17 kůlen, veškeré hospodářské a domácí zařízení, jakož i velká část stromoví byla téměř úplně zničena. Úhrnná škoda činí přes milion Kč a 111 osob zůstalo bez přístřeší.

Uvádíme poškozené podle jmen s uvedením výše škody a počtem nezaopatřených členů rodiny :

Komínek Fr., domek, chlévy, stodola, škoda 25.000 Kč, 3 členové rodiny.

Komínek Ant., dělník, domek, chlév, kůlna, škoda 27.000 Kč, pětičlenná rodina.

Komínek Fr., obchodník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 75.000 Kč, čtyřčlenná rodina.

Komínek Vincenc, malorolník, domek, chlévy, stodola a kůlna, škoda 50.000 Kč, tříčlenná rodina.

Veselá Marie, vdova po malorolníku, domek, chlévy, stodola, kůlna, škoda 32.000 Kč, tříčlenná rodina.

Veselá Marie, malorolnice, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 35.000 Kč, tříčlenná rodina.

Grulich Karel, krejčí, domek, kůlna, škoda 5.000 Kč, dvoučlenná rodina.

Augustin Karel, malorolník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 31.000 Kč, pětičlenná rodina.

Křupka Vincenc, malorolník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 35.000 Kč, pětičlenná rodina.

Nailer Fr., krejčí, domek, kůlna, škoda Kč 2.000, pětičlenná rodina.

Mazáč Josef, půldomek, chlév, stodola, škoda 28.000 Kč, osmičlenná rodina.

Tříska Fr., malorolník, domek, chlév a kůlna, škoda 60.000 Kč, pětičlenná rodina.

Grulichová Fr., malorolnice, domek, chlév, stodola a kůlna, škoda 25.000 Kč, dvoučlenná rodina.

Zatloukal Josef, krejčí, domek, chlév, stodola, škoda 25.000 Kč, pětičlenná rodina.

Růžička Fr., malorolník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 40.000 Kč, pětičlenná rodina.

Procházka Vojtěch, krejčí, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 40.000 Kč, pětičlenná rodina.

Žáček Alois, malorolník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 25.000 Kč, pětičlenná rodina.

Růžička J., malorolník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 48.000 Kč, čtyřčlenná rodina.

Tříska Alois, malorolník, domek, chlév, stodola kůlna škoda 48.000 šestičlenná rodina.

Dokoupil Alois, malorolník, domek, chlév, stodola, kůlna, škoda 40.000 Kč, čtyřčlenná rodina.

Zapletal, krejčí, domek a chlév, škoda Kč 10.000, pětičlenná rodina.

Vyskočil Josef, krejčí, veškeré bytové zařízení, škoda 9.000 Kč, tříčlenná rodina.

Milar Josef, krejčí, domek, chlév, kůlna, stodola, škoda 25.000 Kč, tříčlenná rodina.

Kocourek Fr., domek a chlév, škoda Kč 30.000, čtyřčlenná rodina.

Ondrošek Fr., malorolník, chlév a stodola, škoda 20.000 Kč, šestičlenná rodina.

Augustinová Anežka, škoda 3.000 Kč, čtyřčlenná rodina.

Podepsaní navrhují:

Slavný senáte račiž se usnésti:

Vládě se ukládá, aby vyhořelým v Malém Hradisku, okres Prostějov, poskytla ihned pomoc a

1. dala škody úředně vyšetřiti a zjistiti,

2. prominula postiženým daně na rok 1935,

3. prominula starší dosud nezaplacené daně,

4. poskytla všem vydatnou pomoc v hotovosti, aby si mohli postaviti vyhořelé domky, kůlny,chlévy a stodoly,

5. aby jim poskytla levný úvěr,

6. a aby jim dala okamžitou výpomoc k pořízení nejnutnějších životních potřeb.

 

V Praze, dne 25. června 1935.

 Dresl, dr Šmeral, Kreibich, Nedvěd, Mikulíček,

Popovič, Kubač, Juran, Fidlík, Svoboda, Pfeiferová, Malík, Zmrhal, Steiner, Wenderlich.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP