Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

l. zasedání.

Tisk 26.

Návrh.

senátorů prof. Kvasničky, Hancko a spol.

ve věci výplaty služebních požitků státních a veřejných zaměstnanců.

Podepsaní žádají:

1. aby těm pragmatikálním zaměstnancům, kteří v měsíci červenci, srpnu a září půjdou na dovolenou počátkem měsíce, byly vyplaceny služební platy již prvního,

2. podle vl. nař. 192 z 13. října 1933 byl ustanoven jako výplatní den pro výplatu služebních platů pragmatikálním zaměstnancům místo 1. - 10. toho kterého měsíce, aniž však zaměstnancům byla vyplacena příslušná úhrada termínového rozdílu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o žádnou novou položku ve státních výdajích, žádá podepsaný klub, aby příslušný termínový rozdíl od 1. do 9. byl pragmatikálním zaměstnancům vyplácen, a to buď najednou anebo ve třech splátkách, počínaje 1. červencem t. r.

V Praze, dne 26. června 1935.

 Kvasnička, Hancko,

Záborec, dr Matoušek, Trnobranský, ing. Havlín, Paulus, Vetterová-Bečvářová,

dr Rehák, Bergman, dr Fritz, Pázmán, Földesi.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP