Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 27.

Interpelace

senátora Františka Nováka a druhů

na p. ministra zemědělství ve věci poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese lounském.

Dne 15. června t. r. byl okres lounský postižen silným krupobitím a průtrží mračen.

Nejvíce utrpěli zemědělci v obcích: Velvary, Velká Bučina, Veltrusy, Všestudy, Zlosyň, Úhy, Podhořany n. Vlt., dále Chržín, z pol. okresu Kralupy n. Vlt. a Knovíz, Podlešín, Zvoleněves, z okresu Slaný.

Dále obce okresu Roudnice n. Lab: Dušníky, Kleneč, Přestavlky a Vesec. V okrese libochovickém obce: Radvanice a Žabovřesky.

Živelní pohroma doléhá tím tíživěji na veškeré zemědělce jmenovaných obcí, poněvadž jsou neblahými poměry hospodářskými finančně vyčerpáni a ocitají se v kritické situaci.

Podepsaní se tudíž táží:

1. Jest pan ministr ochoten zaříditi, aby škody byly náležitě vyšetřeny a drobným zemědělcům podle možnosti poskytnuta byla peněžitá podpora?

2. Jest pan ministr ochoten zaříditi, aby postiženým přiznáno bylo daňové osvobození a po případě daňové úlevy, včetně daně z obratu?

V Praze, dne 24. června 1935.

Fr. Novák,

Krejčí, Dytrych, Pechanec, dr Žiška, Rýpar, dr Hruban, Janovský, dr Karas,

Msgre Roudnický, Msgre dr Sobota.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP