Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 44.

Návrh

senátorů V. Sehnala, Fr. Udržala

na poskytnutí podpory poškozeným zemědělcům následkem průtrže mračen.

V neděli dne 4. října 1935 snesla se prudká bouře nad obcí Bezníkem, okres Hořice v Podkrkonoší a odplavila se svažitých, jižně položených pozemků veškerou ornici i s osivem právě vysetým, takže nebude možno během několika let pozemky tyto uvésti do původního stavu, poněvadž odplavená prsť nedá se jinou nahraditi a pozemky znovu kultivovati.

Katastrofa přišla po suchém létě při velmi neuspokojivé sklizni, takže mnozí poškození ani nové osivo opatřiti si nemohou a bude třeba jim pomoci.

Z tohoto důvodu podepsaní navrhují:

Slavný senáte, račiž se usnésti :

Vládě se ukládá, aby

1. dala škody, pokud se snad tak již nestalo, dokonale vyšetřiti,

2. prominula daně všem postiženým na rok 1935 včetně daně obratové,

3. bezúročně posečkala daně starší, dosud nezaplacené, v nutných případech i tyto odepsala,

4. opatřila pro postižené nutné osivo a stelivo,

5. poskytla účinnou pomoc postiženým při obnově kultivace strhaných pozemků.

 

V Praze, dne 5. listopadu 1935.

 

Sehnal, Udržal,

Donát, Štefánek, Zeman, Rejmon, Měchura, dr Bačinský, Šelmec, Foit, Stodola,

Olejník, Sechtr, Turek, Jakubec, Machovský, Novák, Nejezchleb-Marcha.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP