Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 45.

Návrh

senatora dr Ludevíta Labaja

na poskytnutie podpory pohorelcom v Budinej (okr. lučenecký).

18. októbra 1935 vypuknul v obci Budinej (okr. lučenecký) oheň, ktorému veľká časť obce podlahla popolom. Vyhorelo 28 roľníckych usedlostí. Sú medzi pohorelcami aj takí, ktorým všetko zhorelo, takže ostali bez prístrešia a sú vystavení hladovej smrti. Utrpená škoda všetkých pohorelcov činí vyše pol miliona korún.

Podpísaní navrhujú :

Slávny senáte, ráčiž sa usniesť :

Vláde sa ukladá :

1. aby dala škody tohoto ohňa úradne vyšetriť,

2. aby pohorelcom hneď poskytla výdatnú pomoc,

3. aby pohorelcom dane na roky 1935 a 1936 odpustila, a konečne

4. aby pohorelcom poskytla lacný úver.

 

Praha 5. novembra 1935.

Dr Labaj,

Kianička, Janček, dr Buday, dr Polyák, Földesi, Msgre Roudnický, Hancko, dr Fritz,

Vlk, Pechman, Kotrba, Pázmán.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP