Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 63.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 87),

kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 109).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 15. schůzi dne 4. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............................................................1935,

kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.

 

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Účinnost zákona ze dne 3. dubna, 1925 č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních, stanovená zákonem ze dne 19. prosince 1932, č. 190 Sb. z. a n., do konce roku 1935, se prodlužuje se změnami, pokud se týče doplňky, vyplývajícími ze zákona ze dne 28. dubna 1933, č. 65 Sb. z. a n., do konce roku 1940.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936; provedou jej všichni členové vlády.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm.tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.

 

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP