Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 72.

Zpráva

rozpočtového výboru

k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 63)

o vládním návrhu zákona,

kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech

správních.

 

Platnost zákona ze dne 3. dubna 1925 č. 53 s pozdějšími dodatky končí 31. prosince 1935. Poněvadž příjmu, ze zákona toho plynoucího do státní pokladny, nelze postrádati (příjem letos obnáší 45 mil. Kč), žádá vláda, aby platnost zákona byla i se změnami pozdějšími prodloužena do konce r. 1940. Z důvodu toho navrhuje rozpočtový výbor schválení této prolongace podle znění sen. tisku č. 63.

V Praze dne 12. prosince 1935.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
místopředseda.

Dr J. Karas v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP