Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 79.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 142),

kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové

a k dani z tantiem (tisk 237).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 23. schůzi dne 19. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.............1935

kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové

a k dani z tantiem.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Přirážka podle zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. července 1932, č. 120 Sb. z. a n., prodlouženého zákonem ze dne 22. prosince 1933, č. 246 Sb. z. a n., vybere, se též k dani důchodové za berní rok 1935 a k dani z tantiem sražené v roce 1936.

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP