Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 82.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 240)

o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T . G. Masarykovi

(tisk 250).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 24. schůzi dne 20. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............1935

o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T . G. Masarykovi.

Národní shromáždění republiky Československé, usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi náleží dík za jeho osvoboditelské a budovatelské dílo.

§ 2.

Prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi ponechávají se na dožití presidentský plat a sídlo na zámku Lánech.

§ 3.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provedou jej všichni členové vlády.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v . r .,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP