Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 83.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru

II. rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 81) o návrhu poslancov Berana, Hampla,

Zeminovej, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta

na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r . 1933

o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1936.

 

I.

Všeobecná hospodářská krise způsobila i neutěšený stav ve finančním hospodářství státu. V důsledku finanční tísně státu byla provedena známá úsporná opatření personální, která tak těžce dolehla na všechny státní a veřejné zaměstnance. Také členové Národního shromáždění, vidouce hospodářskou tíseň státu, snížili si zaručené jim platy zákonem ze dne 22. prosince 1933 č. 247 Sb. z. a n. Když jeho účinnost vypršela dnem 31. prosince 1934, byly srážky prodlouženy zákonem ze dne 20. prosince 1934, č. 268 Sb. z. a n. i na rok 1935. Dnem 31. prosince 1935 končí i tento zákon a jde nyní o to, aby srážky byly prodlouženy i na rok 1936.

Poněvadž důvody , které vedly k odhlasování původního srážkového zákona, nepominuly, usnesla se poslanecká sněmovna dne 19. prosince 1935 na podkladě iniciativního návrhu z řad poslaneckých na novém zákoně, kterým se dosavadní srážky z platů členů Národního shromáždění prodlužují i na rok 1936.

Ústavně-právní výbor senátu usnesl se ve své schůzi dne 20. prosince 1935 doporučiti, aby senát Národního shromáždění RČS schválil toto usnesení poslanecké sněmovny beze změny tak, jak je obsaženo v sen. tisku č. 81.

V Praze dne 20. prosince 1935.

Dr. Hruban v. r.,
místopředseda.

Karel Riedl v . r .,
zpravodaj.

II.

Rozpočtový výbor senátu jednal ve své schůzi dne 20. prosince 1935 o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 81) ohledně vydání zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 247 Sb. z. a n. z r. 1933 o srážkách z platů členů Nár. shromáždění a rozhodl jednomyslně navrhnouti senátu, aby účinnost jmenovaného zákona platila i pro r. 1936 ve znění sen. tisku č. 81.

V Praze dne 20. prosince 1935.

Dr. Karas v. r.,
předseda.

Jos. Hubka v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP