Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 84.

Zpráva

I. ústavně-právního výboru

II. rozpočtového výboru

o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 82) k vládnímu návrhu zákona

o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi.

 

I.

Toužili jsme všichni vroucně po tom, aby náš první president republiky T. G. Masaryk ukončil svůj život jako president republiky. Žel bohu, neúprosný osud, který otřásl jeho zdravím, nepopřál, aby se toto přání našich srdcí splnilo. Byli jsme nuceni uznati důvody, pro které se president Masaryk vzdal svého úřadu, neboť jeho život je nám příliš drahý, než abychom ho vydávali v nebezpečí pro velikou námahu, která jest spojena s výkonem úřadu presidenta republiky.

Jest však třeba, abychom ve chvíli, kdy president Masaryk odchází ze svého úřadu, projevili mu i činem svoji hlubokou vděčnost za veliké jeho dílo. To se má státi tímto zákonem, kterým se našemu presidentu Masarykovi přiznávají mimořádné pocty. Zákon tento vyjadřuje zajisté city i přání celého národa Československého i všech jeho spoluobčanů jiných národností.

Ústavně-právní výbor přiklonil se k usnesení poslanecké sněmovny a navrhuje slavnému senátu, aby toto usnesení schválil ve znění sen. tisku č. 82.

V Praze dne 20. prosince 1935.

Dr. Hruban v. r.,
místopředseda.

Dr. Milota v. r.,
zpravodaj.

II.

K té řadě poct a projevů lásky a upřímné vděčnosti našemu Presidentu Osvoboditeli a Sjednotiteli družiti se musí též hmotné opatření o jeho osobě.

Všichni schvalujeme dotyčný návrh vládní a usnesení poslanecké sněmovny.

Proto rozpočtový výbor navrhuje slav. senátu přijetí této předlohy podle sen. tisku č. 82.

 

V Praze dne 20. prosince 1935.

Frant. Jan Kroiher v. r.,
místopředseda.

Dr. J. Karas v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP