Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 85.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 158) zákona,

kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených

periodických tiskopisů (tisk 243).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 24. schůzi dne 20. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............1935

kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených

periodických tiskopisů.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

V § 11, odst. 1 zákona ze dne 6. prosince 1933, č. 225 Sb. z. a n., o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů, vypouštějí se slova "a platí pro pracovní (služební) poměry zaměstnanců (§ 1) při periodických tiskopisech, jejichž vydávání bylo zastaveno do 31. prosince 1935 nebo o kterých do tohoto dne došlo k soudnímu rozhodnutí podle § 34, č. 1 zákona na ochranu republiky."

§ 2.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936; provedou jej ministři spravedlnosti a sociální péče v dohodě se zúčastněnými ministry.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP