Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 89.

Návrh

senátorů Václava Donáta, Františka Tomáška, F. F. Plamínkové, Aloise Roudnického, Josefa Thoře a Theodora Hackenberga

na vydání zákona, kterým se prohlašuje den 7. března za každoroční státní svátek.

 

Podepsaní navrhují:

Národní shromáždění republiky Československé račiž se usnésti:

Zákon

ze dne..............

kterým se prohlašuje den 7. března za každoroční státní svátek.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Den 7. března, jako den narozenin prvního presidenta Československé republiky - Osvoboditele Tomáše G. Masaryka, prohlašuje se za každoroční státní svátek.

§ 2.

O zachovávání tohoto státního svátku platí veškerá ustanovení o nedělích, jakož i ustanovení § 3 zák. ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech republiky Československé.

§ 3.

Provedení tohoto zákona ukládá se ministru vnitra v dohodě se súčastněnými ministry.

 

Důvodová zpráva.

Den 7. března budiž prohlášen za státní svátek, aby tak všecka budoucí pokolení a zvláště mládež ve školách znovu a znovu vzpomínala Osvoboditele československého národa a státu.


V Praze, dne 21. prosince 1935.

Donát, Tomášek, Plamínková, Msgr. Roudnický, Thoř, Hackenberg,

dr Klouda, dr Milota, dr ing. Botto, Havránek, Pichl, ing. Marušák, Sláma, Niessner,

Reyzl, Riedl, Sladký, Žiška, F. Novák, Špatný, dr Štefánek, dr Bačinský, Beneš, Hubka,

Pocisk, Zimák, Kianička, Grünzner, H. Müller, Javornický, Rušavý, dr Karas.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP