Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 99.

Zpráva

rozpočtového výboru

 o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 94)

k vládnímu návrhu zákona o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.

 
S daní, která má býti zavedena podle vládního návrhu zákona z dividend a úroku z některých cenných papírů pevně zúročitelných, počítá státní rozpočet pro r. 1936. Daň tato má vynésti 44 miliony Kč. Odhlasováním rozpočtu vzali jsme na sebe také závazek zabezpečiti k úhradě vydání státu příslušný příjem.

Zákon má kromě toho účelem upraviti úrokové a výnosové poměry cenných papíru v tom směru, aby když je snížen výnos státních papíru byl snížen i výnos papírů dividendových a jiných cenných papírů, při čemž snižují se také úroky ze zástavních listů a komunálních dluhopisů ve prospěch oněch dlužníku, jichž výpůjčky tvoří podklad pro emisi dlužních úpisu a komunálních, resp. zástavních listů.

Z důvodů uvedených doporučuje rozpočtový výbor, aby senát schválil osnovu zákona, jak se na ní usnesla poslanecká sněmovna ve znění sen. tisku č. 94 i s resolucí níže otištěnou.

V Praze dne 28. ledna 1936.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

Jos. Hubka v. r.,
zpravodaj.

Resoluce.

Poněvadž při této osnově zákona nebylo přihlíženo k úpravě melioračních dluhopisů, které mají stejnou právní strukturu komunálních dluhopisů, žádá rozpočtový výbor, aby ministerstvo financí učinilo vhodná opatření, aby tento rozpor byl vyrovnán.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP