Neprošlo opravou po digitalizaci !

____Slovenský snem 1939____

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

12.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Levoči, aby Slovenský snem súhlasil so zavedením trestného pokračovania proti poslancovi Ondrejovi Germuškovi

pre prečin pomluvy podľa §§ 1, 2 a 3 zák. č. 108/1933 Sb. zák. a nar.

Hlavné štátne zastupiteľstvo v Levoči žiada, aby snem súhlasil so zavedením trestného pokračovania proti menovanému poslancovi pre vyššie označený prečin.

Imunitný výbor posudzujúc inkriminovaný článok obvineného poslanca, považuje ho za prirodzené reagovanie slovenské-

ho sebavedomia na nežičlivý politický postoj žalujúcej strany. Nevidí preto v žalovanom článku také ohrozenie verejného poriadku, ktoré by odôvodňovalo vyzdvihnutie poslaneckej imunity a navrhuje, aby Slovenský snem nedal súhlas k zavedeniu trestného pokračovania.

V Bratislave dňa 24. mája 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Vladimír Moravčík v. r.,

zpravodaj.

Andrej, Bratislava 3749 39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP