Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939_____

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

13.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti disciplinárnej komisie I. inštancie pri krajinskom úrade v Bratislave, aby Slovenský snem súhlasil so zavedením disciplinárneho pokračovania proti poslancovi

Júliusovi Maguthovi

pre disciplinárne prečiny podľa § 87 (§§ 21 a 22) služobnej pragmatiky.

Disciplinárna komisia I. inštancie pri krajinskom úrade v Bratislave žiada, aby snem súhlasil so zavedením disciplinárneho pokračovania proti menovanému poslancovi pre vyššie označené disciplinárne prečiny.

Imunitný výbor v činoch a opominutiach

obviňovanému pripisovaných nevidí také vážne ohrozenie verejného poriadku, ktoré by odôvodňovalo vyzdvihnutie poslaneckej imunity a preto navrhuje, aby Slovenský snem nedal súhlas k zavedeniu disciplinárneho pokračovania.

V Bratislave dňa 6. júna 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Vladimír Moravčík v. r.,

zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP