Neprošlo opravou po digitalizaci !

____Slovenský snem 1939____

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

24.

Interpelácia

dra Mateja Huťku a spol.

na vládu vo veci znevažovania autority snemu a jeho členov.

Od 19. júna 1939 zriadenec-informátor s policajným strážnikom vo vládnej budove zastavujú poslancov na chodbe a nechcú im povoliť vchod do vládnej budovy.

Týmto počínaním znemožňuje sa poslancom ich činnosť, zmalicherňujú sa pred širšou verejnosťou a tým trpí aj vážnosť

snemu, čo má nedobrý vliv na verejný život.

Pýtame sa vlády, na čí pokyn sa toto robí?

Aké opatrenie hodlá urobiť vláda, aby sa v budúcnosti podobné prípady neopakovaly?

V Bratislave 23. júna 1939.

Dr. Huťka,

Plechlo, Turček, Petrovič, dr. Rehák, dr. Tvrdý, Mora, dr. Lukáč, Germuška, Beňák,

Morháč, Maguth, Simko, dr. Mederly, dr. Hudec, dr. Hrušovský, Husárek, dr. Filkorn,

Slameň, Boleček, Moravčík, Drobný, Šrobár, Horák.

Andrej Bratislava 4158-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP