Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

28.

Odpoveď

vlády

na interpeláciu poslanca ár. Mateja Huťku a spoločníkov vo veci znevažovania autority snemu a jeho členov (tlač 24).

Informátor vo vládnej budove a tam službu konajúci strážnik pokračovali podľa starej úpravy krajinského úradu, keď okrem prijímacích hodín určených pre stránky nepustili nikoho do vládnej budovy, ak len dotyčnú návštevu na telefonický dotaz informátora nelegitimoval ako súrnu niektorý prednosta alebo referent.

Z uvedených vyplýva, že uvedený pokyn vôbec nemal na mysli zamedzovať práve návštevy pánov poslancov vo vládnej budove v ktorejkoľvek dobe a tým menej bolo myslené znevažovať autoritu snemu a jeho členov.

Informátori vládnej budovy boli in-

štruovaní, aby pánov poslancov — pokiaľ ich už osobne znajú, bez legitimovania — púšťali do vládnej budovy v každej dobe, v ktorej je brána otvorená.

Podotýka sa, že podlá usnesenia vlády zo dňa 26. júna 1939 tento pokyn nevzťahuje sa na stránky, ktoré sú mimo prijímacích hodín v sprievode pánov poslancov.

Ďalej podľa usnesenia vlády z tohože dňa páni poslanci sa žiadajú, aby svoje stručne štylizované intervencie donášali aj písomne, aby mohly byť postúpené sekretariátu strany na overenie a potom pripojené ku spisom.

V Bratislave 12. júla 1939.

Predseda vlády: Dr. Jozef Tiso v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP