Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky I940

l. volebné obdobie. 2. zasedanie.

100. Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajinského úradu, aby snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Jána Eszterházyho

pre dopravný priestupok.

Krajinský úrad žiadal podaním z 10. novembra 1939, č. 236.5908/1939 o súhlas snemu s policajným stíhaním poslanca Jána Eszterházyho pre dopravný priestupok, ktorého sa údajne dopustil tým, že 9. septembra 1939 v Bratislave na Račistorfskej ceste počas vedenia automobilu reg. zn S 1651 za volantom fajčil a nevedel sa vykázať všetkými pre automobil a jeho vedenie predpísanými dokladmi.

Imunilný výbor sa 30. januára 1940 usniesol navrhnúť snemu, aby n e s ú h l asil v tejto veci s policajným stíhaním poslanca Jána Eszterházyho

V Bratislave 30 januára 1940.

Dr. Karol Mederly v. r., Vladimír Moravčík v. r.,

predseda zpravodaj


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP