Úterý 19. listopadu 1957

II. volební období12. zasedání

Těsnopisecká zpráva

o 22. schůzi Národního shromáždění republiky Československé

v Praze v úterý dne 19. listopadu 1957

ve Vladislavském sále na Hradě pražském.

Obsah:

Předseda NS vítá K. J. Vorošilova, předsedu presidia Nejvyššího sovětu SSSR, A. Zawadského, předsedu Státní rady Polské lidové republiky, Hadži Lašiho, předsedu presidia Lidového shromáždění Albánské lidové republiky a ostatní hosty

Přečten a schválen denní pořad

Pořad.

1. Volba presidenta republiky

Projev předsedy vlády Viliama Širokého

Přečten návrh na volbu poslance Antonína Novotného presidentem republiky

Určení způsobu volby a skrutátorů

Sdělen výsledek volby

Schůze přerušena

Příchod nově zvoleného presidenta republiky Antonína Novotného do schůze

Schůze opět zahájena

2. Slib presidenta republiky

Uvítání presidenta republiky předsedou NS

Slib presidenta republiky

Blahopřání předsedy NS Fierlingra

Zakončení schůze

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP