Digitální knihovna | NS ČSSR 1960-1964

Národní shromáždění Československé socialistické republiky
1960-1964

Předsednictvo

Tisky


1-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
2-P Návrh poslanců Kleňhové-Besseroyé, Čermáka, Fišarové, Lörincze a Štefánika na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců NS
3-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
4-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
5-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
6-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb., o peněžní reformě
7-P Návrh výborů ústavně právního na vydání zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do národních výborů
8-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
9-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
10-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
11-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení
12-P Vládní návrh zákona o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů (Tisk 74 - projednáno jako zákonné opatření)
13-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
14-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
15-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
16-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
17-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
18-P Vládní návrh zákona o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství (Tisk 111 - projednáno jako zákonné opatření)
19-P Vládní návrh zákona o zřízení Státního cenového výboru (Tisk 112 - projednáno jako zákonné opatření)
20-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů
21-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu
22-P Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění Československé socialistické republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o zákazu pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, v kosmickém prostoru a pod vodou, sjednaná v Moskvě dne 5. srpna 1963 (tisk 139)
23-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
24-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch (projednáno jako vl. n. zákona)
25-P Návrh předsednictva Národního shromáždění. Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
26-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o Správě státních hmotných rezerv
27-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se zřizuje Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
28-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění o příplatcích na lázeňskou péči
29-P Vládní návrh zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o některých služebních poměrech vojáků
Přihlásit/registrovat se do ISP