Federální shromáždění Československé socialistické republiky 1969

Sněmovna lidu

I. volební období

9/SL

ZPRÁVA

předsedy Federálního shromáždění

o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění

o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku

Vláda Československé socialistické republiky předložila dne 22. srpna 1969 předsednictvu Federálního shromáždění vládní návrh zákonného opatření o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku.

Předsednictvo Federálního shromáždění vládní návrh zákonného opatření projednalo dne 22. srpna 1969 a usneslo se podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, vydat jej jako zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění.

Zákonné opatření bylo podle čl. 45 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. vyhlášeno a uveřejněno ve Sbírce zákonů pod č. 99/1969 Sb.

Podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb. je třeba, aby Federální shromáždění toto zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění dodatečně schválilo.

Navrhuji proto, aby Sněmovna lidu přijala toto

usnesení:

Federální shromáždění Československé socialistické republiky

schvaluje podle čl. 58 odst. 4 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění ze dne 22. srpna 1969 č. 99 Sb., o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku.

V Praze dne 25. srpna 1969

Předseda Federálního shromáždění:

A. Dubček v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP