Digitální knihovna | FS ČSSR 1969-1971

Federální shromáždění Československé socialistické republiky
1969-1971

Sněmovna lidu

Tisky


1 (neobsazeno)
2 (neobsazeno)
3 Společná zpráva výborů ústavně právního a rozpočtového Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
4 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o některých změnách ve služebních poměrech vojáků z povolání
5 Společná zpráva všech výborů Sněmovny lidu k návrhu zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
6 Usnesení výboru rozpočtového Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1969
7 (neobsazeno)
8 Zpráva výboru rozpočtového Sněmovny lidu k vládnímu návrhu usnesení, jímž Federální shromáždění ČSSR schvaluje státní závěrečný účet za rok 1968
9 Zpráva předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých přechodných opatřeních nutných k upevnění a ochraně veřejného pořádku
10 Společná zpráva ústavně právních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu ústavního zákona o prodloužení volebního období národních výborů, národních rad a Federálního shromáždění, Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
11 Společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výborů ústavně právního, rozpočtového a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o podnikových daních a příspěvku na sociální zabezpečení
12 Návrh ústavně právního výboru Sněmovny lidu na počítání prezence na schůzích výborů Sněmovny lidu
13 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje hlava osmá Ústavy
14 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č.60/1965 Sb., o prokuratuře
15 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
16 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o přečinech
17 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb.
18 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání
19 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a některé další civilně procesní předpisy
20 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1964 Sb., o organizaci soudů a o volbách soudců
21 Společná zpráva výborů ústavně právního, rozpočtového a pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku
22 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
23 Společná zpráva výborů ústavně právního a rozpočtového Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu československé federace na rok 1970
24 Společná zpráva výborů ústavně právního a kulturního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 19/1966 Sb., o vysokých školách
25 Návrh předsednictva Sněmovny lidu na složení výborů Sněmovny lidu
26 Společná zpráva výborů ústavně právních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
27 Společná zpráva výborů pro sociální politiku Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zániku práva osobního užívání bytu a vyklizení bytu občanů, kteří se protiprávně zdržují mimo území Československé socialistické republiky
28 Společná zpráva výborů ústavně právních a kulturních Sněmovny lidu a Sněmovny národů k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd
29 Zpráva o činnosti předsednictva Sněmovny lidu za období od 16. října 1969 do 30. dubna 1970
30 Společná zpráva výborů ústavně právního a branného a bezpečnostního Sněmovny lidu ke zprávě o stavu kriminality a záměrech ministerstva vnitra ČSSR, Generální prokuratury ČSSR a Nejvyššího soudu ČSSR ke zvýšení účinnosti boje proti kriminalitě
31 Zpráva výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu k návrhu vlády na usnesení Federálního shromáždění o státním závěrečném účtu za rok 1969
32 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních týkajících se podnikového rejstříku
33 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci
34 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
35 Společná zpráva výborů zahraničního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k úmluvám a doporučením, přijatým na 51., 52., a 53. Mezinárodní konferenci práce v Ženevě
36 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
37 Návrh rezoluce zahraničního výboru Sněmovny lidu a zahraničního výboru Sněmovny národů k situaci na Blízkém východě
38 Návrh rezoluce zahraničního výboru Sněmovny lidu a zahraničního výboru Sněmovny národů k situaci v Indočíně
39 Návrh výboru Sněmovny lidu pro plán a rozpočet ke zprávě o dosavadních výsledcích rozvoje národního hospodářství v roce 1970 a o některých problémech spojených s plánem na příští rok
40 Společná zpráva výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
41 Společná zpráva výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky
42 Společná zpráva výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o působnosti federálních ministerstev
43 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o národohospodářském plánování
44 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o pravidlech státního rozpočtu československé federace a o zásadách hospodaření s rozpočtovými prostředky státních rozpočtů federace a republik (rozpočtová pravidla)
45 Společná zpráva výboru ústavně právního, pro plán a rozpočet Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o Státní bance československé
46 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o devizovém hospodářství
47 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení hospodářského zákoníku
48 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o hospodářské arbitráži
49 Zpráva výboru ústavně právního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky
50 Návrh předsednictva Sněmovny lidu na zařazení poslanců do výborů Sněmovny lidu
51 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací
52 Návrh předsednictva Sněmovny lidu na usnesení Sněmovny lidu ke zprávě o plnění úkolů státního plánu v roce 1970 a o problémech rozpisu plánu na rok 1971
53 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o geodézii a kartografii
54 Zpráva výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu k vládnímu návrhu usnesení, kterým Federální shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje státní závěrečný účet federace za rok 1970
55 Společná zpráva mandátového a imunitního, ustavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k návrhu poslanců prof. dr. T. Trávníčka, CSc., dr. B. Kučery, A. Pospíšila, J. Mjartana, dr. M. Žákoviče, prof. dr. Hanese, dr. S. Penningerové, zasloužilého umělce V. Mihálika, O. Voleníka, doc. M. Sabolčíka, CSc. a J. Kouby na vydání zákona o volbách do Federálního shromáždění
56 Zpráva o činnosti předsednictva Sněmovny lidu za období od května 1970 do konce září 1971
57 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o ochraně státního tajemství
58 Společná zpráva výborů ústavně právního a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku
59 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení
60 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení
61 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, branného a bezpečnostního, pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku, zahraničního a kulturního Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971-1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)
62 Společná zpráva výborů ústavně právního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o lidové kontrole
63 Společná zpráva výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet a pro sociální politiku Sněmovny lidu k vládnímu návrhu zákona o zvýšení důchodů starodůchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení a k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku
Přihlásit/registrovat se do ISP