FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

19

18/SL

17/SN

Zpráva

výboru ústavně právního Sněmovny lidu a

Zpráva

výboru ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb.,

o kárné odpovědnosti soudců z povolání (tisk 19)

Výbory ústavně právní Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 142/1961 Sb., o kárné odpovědnosti soudců z povolání, a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

Článek 1 bod 5. § 6 odst. 1

písm. b) upravit takto: "ministra spravedlnosti proti kterémukoli soudci soudů příslušné republiky",

v písm. d) mezi slova "soudci" a "krajského" vložit slovo "příslušného",

v písm. e) mezi slova "soudci" a "okresního" vložit slova "příslušného".

V Praze dne 15. prosince 1969

akad.Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP