FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

15

21/SL

20/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, rozpočtového, pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, rozpočtového a pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku (tisk 15)

Výbory ústavně právní, rozpočtový, pro zemědělství a výživu a pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, rozpočtový a pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1969 vládní návrh zákona o mateřském příspěvku a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

§ 5 formulovat takto:

"§ 5

Výše mateřského příspěvku

(1) Mateřský příspěvek činí, pečuje-li pracovnice

o jedno dítě do jednoho roku věku 500 Kčs

o dvě děti do jednoho roku věku 800 Kčs

o tři a více dětí do jednoho roku věku 1200 Kčs

za kalendářní měsíc

(2) Náleží-li mateřský příspěvek jen po část měsíce, činí při péči o jedno dítě do jednoho roku věku 16 Kčs

o dvě děti do jednoho roku věku 26 Kčs

o tři a více dětí do jednoho roku věku 40 Kčs

za kalendářní den.

(3) Mateřský příspěvek se poskytuje měsíčně pozadu."

x x x

Výbory navrhují, aby pléna přijala toto usnesení:

"Federální shromáždění

doporučuje vládě ČSSR,

1. aby v souladu, jak se bude rozvíjet národní hospodářství, vytvářela předpoklady a postupně zabezpečovala, že se mateřský příspěvek bude poskytovat

a) při péči jen o jedno dítě do 1 roku věku

b) při péči o dítě až do skončení třetího roku jeho věku

c) všem ženám, i když nejsou pracovně (výdělečně) činné

d) vyšší částkou než stanoví zákon o mateřském příspěvku, popř. odstupňovanou podle počtu dětí.

2. aby vyhodnotila ke konci roku 1970 působení zákona o mateřském příspěvku zvláště z hlediska úbytku ekonomicky činných žen."

V Praze dne 16. prosince 1969

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš, CSc. v. r.

předseda rozpočtového výboru Sněmovny lidu

Katolický v. r.

ověřovatel rozpočtového výboru Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

Kettner v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

Pražák v. r.

ověřovatel výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

prof. dr. Hatala v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda rozpočtového výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel rozpočtového výboru Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Štifterová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP