FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1970

I. volební období

35/SL

32/SN

Společná zpráva výborů zahraničního a pro sociální politiku Sněmovny lidu a

Zpráva výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

k úmluvám a doporučením, přijatým na 51., 52. a 53. Mezinárodní konferenci práce v Zenevě.

Vláda Československé socialistické republiky v souladu s ústavou Mezinárodní organizace práce předložila Federálnímu shromáždění ČSSR postupně v roce 1969 a 1970 tyto úmluvy a doporučení, přijatá na 51., 52. a 53. Mezinárodní konferenci práce v Ženevě:

Úmluvy a doporučení přijaté na 51. Mezinárodní konferenci práce

1. Úmluva č. 127 o přípustné maximální váze břemen přenášených jedním pracovníkem

2. Doporučení č. 128 o přípustné maximální váze břemen přenášených jedním pracovníkem

3. Úmluva č. 128 o invalidním, starobním a pozůstalostním důchodu

4. Doporučení č. 131 o invalidním, starobním a pozůstalostním důchodu

5. Doporučení č. 129 o vzájemných stycích mezi vedením a pracovníky v podniku

6. Doporučení č. 130 o projednávání stížností v podniku za účelem jejich vyřízení.

 

Doporučení přijaté na 52. Mezinárodní konferenci práce

7. Doporučení č. 132 o zlepšení životních podmínek pachtýřů, podílníkú na sklizni a obdobných skupin zemědělských pracovníků

 

Úmluvy a doporučení přijaté na 53. Mezinárodní konferenci práce

8. Úmluva č. 129 o inspekci práce v zemědělství

9. Doporučení č. 133 o inspekci práce v zemědělstvi

10. Doporučení č. 134 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci

Ke každému z uvedeních dokumentů vláda ČSSR předložila své stanovisko.

Výbory Sněmovny lidu zahraniční a pro sociální politiku a výbor Sněmovny národů pro sociální politiku projednaly přikázané úmluvy a doporučení na svých schůzích v roce 1969 a v listopadu 1970 spolu se stanovisky vlády ČSSR a usnesly se předložit Sněmovně lidu tento

Návrh usnesení

"Federální shromáždění Československé socialistické republiky

souhlasí se stanoviskem vlády Československé socialistické republiky

k úmluvě č. 127 a doporučení č. 128 o přípustné maximální váze břemen přenášených jedním pracovníkem,

k úmluvě č. 128 a doporučení č. 131 o invalidním, starobním a pozůstalostním důchodu,

k doporučení č. 129 o vzájemných stycích mezi vedením a pracovníky podniku,

k doporučení č. 130 o projednávání stížností v podniku za účelem jejich vyřízení,

k doporučení č. 132 o zlepšení životních podmínek pachtýřů, podílníků na sklizni a obdobných skupin zemědělských pracovníků,

k úmluvě č. 129 a doporučení č. 133 o inspekci práce v zemědělství,

k doporučení č. 134 o léčebně preventivní péči a dávkách v nemoci,

přijatým na 51., 52. a 53. Mezinárodní konferenci práce v Ženevě"

Štefania Jakubcová v. r.

ověřovatelka

ing. Anton Perkovič v. r.

předseda výboru SL pro sociální politiku

dr. Josef Plojhar v. r.

ověřovatel

Bohuslav Laštovička v. r.

předseda zahran. výboru SL

Oldřich Burger v. r.

za ověřovatele místopředseda výboru SN pro sociální politiku

Bohuslav Ungrád v. r.

předseda výboru SN pro sociální politiku

V Praze dne 10. listopadu 1970


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP