FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

52

36/SL

34/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 52)

Výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku, pro průmysl, dopravu a obchod a pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro plán a rozpočet, pro sociální politiku a pro hospodářskou politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v měsících říjnu a listopadu 1970 vládní návrh zákona, kterým se stanoví zásady pro zákony národních rad o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení (tisk 52) a usnesly se jej doporučit oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 2 odst. 2 písm. d) druhou část věty upravit takto:

"jakož i podniky provozované těmito svazy, fondy a organizacemi, pokud jejich činnost souvisí s posláním těchto organizací".

2. V § 2 odst. 2 písm. e) upravit začátek věty takto:

"e) organizace hospodářsky vedené vyššími orgány organizací Národní fronty ...."

3. V § 3 odst. 4 vypustit slovo "bezprostředně".

4. V § 3 odst. 6 vypustit slova "nebo místo vedení".

5. V § 9 odst. 2 větě první nahradit citaci v závorce "(§ 8 odst. 1)" citací "(§ 8)"

6. V § 11 odst. 1 před slova "společných družstevních podniků" vložit slova "a s výjimkou"

7. V § 13 odst. 1 před slova "společných družstevních podniků" vložit slova "a s výjimkou".

8. V § 26 písm. a) za slova "okruh odpočitatelných položek", vložit v závorce citaci "(§ 6)".

V Praze dne 12. listopadu 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předšeda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

JUDr. Infner v. r..

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Burger v. r.

v zast. ověřovatelky výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa, CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP