FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

56

41/SL

38/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního, zahraničního, branného a bezpečnostního, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturního a pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky

Výbory ústavně právní, zahraniční, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, zahraniční, branný a bezpečnostní, pro plán a rozpočet, pro hospodářskou politiku, kulturní a pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh ústavního zákona o opatřeních v soustavě federálních ústředních orgánů, v jejichž čele stojí člen vlády Československé socialistické republiky, a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V článku 3 odst. 3 slova "a jeho rozhodnutí vydává" nahradit slovy "a rozhodnutí Výboru vydává"

2. Článek 6 doplnit v závěru slovy "1. ledna 1971."

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny lidu

Laštovička v. r.

předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

v zast. ověřovatele branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Hlína v. r.

v zast. předsedy branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

ing. Bichler, CSc. v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Trávníček, CSc. v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

JUDr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

JUDr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Hrdlička v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Lang v. r.

úřadující místopředseda kulturního výboru Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa, CSc. v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

JUDr. Žákovič v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny národů

ing. Višňovcová v. r.

předsedkyně zahraničního výboru Sněmovny národů

Burger v. r.

v zast. ověřovatelky výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP