FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

59

45/SL

42/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a

Společná zpráva

výborů ústavně právního a pro plán a rozpočet Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o Státní bance československé

Výbory ústavně právní a pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a pro plán a rozpočet Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona o Státní bance československé a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 3 písm. a) sa slovo "úpravu" vsunout slovo "československé"

2. V § 3 písmo ch) vypustit slovo "devizově"

3. V § 7 odst. 5 uvozovací větu upravit takto:

"Předseda banky vydává na základě tohoto zákona, popřípadě k provedení hospodářského zákoníku obecně závazné právní předpisy o"

4. V § 10 odst. 1 za slovo "místopředsedů" vsunout slovo "banky"

5. V § 10 odst. 4 písm. a) upravit takto:

"a) se účastní na sestavování měnového plánu a jeho rozpracování na republiky a zajišťují úkoly banky, vyplývající ze státních plánů rozvoje národního hospodářství;"

6. V § 22 vypustit písm. b); písm. c) označit jako písm. b)

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

prof. ing. Rapoš v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

doc. ing. Toman, CSc. v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP