FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

62

49/SL

46/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního Sněmovny lidu a ústavně právního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb.,

o Kanceláři presidenta republiky

Ustavně právní výbor Sněmovny lidu a ústavně právní výbor Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v prosinci 1970 vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky, a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V čl. I uvozovací větu upravit takto:

"Zákon č. 176/1968 Sb., o Kanceláři presidenta republiky, se mění takto:"

2. V čl. I bodu 1. (§ 2 odst. 1) za slovo "vedoucí" vložit slova "Kanceláře presidenta republiky"

3. V čl. I bodu 3. (§ 4 odst. 2) slova "její vedoucí" nahradit slovy "vedoucí Kanceláře presidenta republiky"

V Praze dne 18. prosince 1970

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

akad. Knapp v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP