FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

80

58/SL

55/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního a pro sociální politiku Sněmovny lidu o

společná zpráva

výborů ústavně právního a pro sociální politiku Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku

Výbory ústavně právní a pro sociální politiku Sněmovny lidu a výbory ústavně právní a pro sociální politiku Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září 1971 vládní návrh zákona o mateřském příspěvku a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schválení s těmito změnami:

1. V § 13 za slova "a orgány pověřené péčí o děti" vložit slova "a mládež"

2. V § 15 přečíslovat dosavadní dva odstavce na tři odstavce takto

odst. (1) je tvořen prvým pododstavcem dosavadního odstavce 1,

odst. (2) je tvořen druhým pododstavcem dosavadního odstavce 1,

odst. (3) je tvořen dosavadním odstavcem 2.

V Praze dne 24. září 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

dr. Petrusová v. r.

místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Štifterová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP