FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

84

61/SL

58/SN

Společná zpráva

výborů pro plán a rozpočet, ústavně právního, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro sociální politiku, branného a bezpečnostního zahraničního a kulturního Sněmovny lidu a

společná zpráva

výborů pro plán a rozpočet, ústavně právního, pro hospodářskou politiku, pro sociální politiku, branného a bezpečnostního, zahraničního a kulturního Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství československé socialistické republiky na léta 1971-1975 (zákon o pátém pětiletém plánu)

Výbory pro plán a rozpočet, ústavně právní, pro průmysl, dopravu a obchod, pro zemědělství a výživu, pro sociální politiku, branný a bezpečnostní, zahraniční a kulturní Sněmovny lidu a výbory pro plán a rozpočet, ústavně právní, pro hospodářskou politiku, pro sociální politiku, branný a bezpečnostní, zahraniční a kulturní Sněmovny národů projednaly na svých schůzích v září 1971 vládní návrh zákona o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1971-1975 (zákon o pátém pětiletém plánu) a usnesly se doporučit jej oběma sněmovnám Federálního shromáždění ke schváleni s těmito změnami:

1. V § 7 odst. 1 ve větě druhé před slovo "upevňovat" vložit slova "zvyšovat péče o pracovní prostředí a".

2. § 10 a 11 přesunout do části třetí.

V Praze dne 24. září 1971

Adamec v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

ing. Sloboda v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Závěta v. r.

Zemánek v. r.

ověřovatelé výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Houser v. r.

předseda výboru pro průmysl, dopravu a obchod Sněmovny lidu

Holáň v. r.

ověřovatel výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

ing. Burian v. r.

předseda výboru pro zemědělství a výživu Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

ing. Perkovič v. r.

předsedá výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

pplk. Katolický v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

Čáp v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny lidu

dr. Plojhar v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny lidu

Laštovička v. r.

předseda zahraničního výboru Sněmovny lidu

ing. Lomský v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Trávníček v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny lidu

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

ing. Vl. Ptáček v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

ar. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Lakomý v. r.

ověřovatel výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

prof. dr. ing. Rosa v. r.

předseda výboru pro hospodářskou politiku Sněmovny národů

Štifterová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

ing. Brada v. r.

ověřovatel branného a bezpečnostního výboru Sněmovny národů

ing. Košťál v. r.

předseda branného a bezpečnostního výboru Sněmovny narodů

dr. Žákovič v. r.

ověřovatel zahraničního výboru Sněmovny národů

ing. Višňovcová v. r.

předsedkyně zahraničního výbou Sněmovny národů

Hrdlička v. r.

ověřovatel kulturního výboru Sněmovny národů

Rácz v. r.

předseda kulturního výboru Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP