FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

I. volební období

80, 81

63/SL

60/SN

Společná zpráva

výborů ústavně právního, pro sociální politiku a pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a

společná zpráva

výborů ústavně právního, pro sociální politiku a pro plán a rozpočet Sněmovny národů

k vládnímu návrhu zákona o zvýšení důchodů staroduchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení a

k vládnímu návrhu zákona o mateřském příspěvku

Výbory ústavně právní, pro sociální politiku a pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a výbory ústavně právní, pro sociální politiku a pro plán a rozpočet Sněmovny národů při projednávání vládních návrhů zákona o zvýšení důchodů staroduchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení a zákona o mateřském příspěvku na svých schůzích v září 1971 doporučily oběma sněmovnám Federálního shromáždění Československo socialistické republiky přijmout k žádosti vlády Československé socialistické republiky toto usnesení:

"Federální shromáždění Československé socialistické republiky souhlasí, aby k úhradě výdajů vynaložených v roce 1971 na úpravu důchodů podle zákona o zvýšení důchodů staroduchodců a některých nízkých důchodů v sociálním zabezpečení a k úhradě nákladů, které budou v témže roce vynaloženy na zlepšení populačního vývoje podle zákona o mateřském příspěvku, mohlo být použito přebytku státního rozpočtu československé federace na rok 1971, pokud tyto výdaje a náklady nebudou uhrazeny ze schválených státních rozpočtů republik na tento rok."

Výbory pro plán a rozpočet Sněmovny lidu a Sněmovny národů přitom vycházely z úvahy, že na úhradu uvedených výdajů bude použito především prostředků ze státních rozpočtů České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky, popřípadě ze zlepšení výsledků jejich rozpočtového hospodaření v roce 1971.

V Praze dne 24. září 1971

Pacner v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny lidu

dr. Mařík v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny lidu

Jakubcová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

dr. Petrusová v. r.

místopředsedkyně výboru pro sociální politiku Sněmovny lidu

Adamec v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

ing. Sloboda v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny lidu

dr. Tlustý v. r.

ověřovatel ústavně právního výboru Sněmovny národů

dr. Infner v. r.

předseda ústavně právního výboru Sněmovny národů

Štifterová v. r.

ověřovatelka výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

Ungrád v. r.

předseda výboru pro sociální politiku Sněmovny národů

prof. dr. Vybral v. r.

ověřovatel výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů

ing. Vl. Ptáček v. r.

předseda výboru pro plán a rozpočet Sněmovny národů


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP