ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

1

Návrh

poslanců prof. inž. Josefa Kempného, CSc., JUDr. Čestmíra Adama, inž. Jiřího Buriana, JUDr. Miloslava Drahoty, Jiřího Fleyberka, Jindřicha Housky, Oldřicha Kubánka, Jarmily Losseové, JUDr. Josefa Macury, RSDr. Lubomíra Procházky, Zbyňka Žalmana a dalších

na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady.

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 50 zákona ČNR c. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb. kterým se tento jednací řád mění a doplňuje, aby Česká národní rada zvolila předsednictvo České národní rady v tomto složení:

1. poslanec Evžen Erban - předseda České národní rady

2. poslanec Oldřich Voleník - místopředseda České národní rady

3. poslanec JUDr. Vladimír Ambruz - místopředseda České národní rady

4. poslanec František Toman - místopředseda České národní rady

5. poslanec Věroslav Jedlička - místopředseda České národní rady

6. poslanec prof. inž. Josef Kempný, CSc.

7. poslanec Miroslav Zavadil

8. poslanec inž. Vladimír Stroner

9. poslanec PhDr. Jiří Hájek

10. poslanec inž. Jaromír Horák

11. poslanec Bohuslav Toman

12. poslanec RSDr. Jan Jirásek

13. poslanec MUDr. Jaroslav Henzl

14. poslanec inž. Jaroslav Horák

15. poslankyně Marie Jarošová

16. poslankyně Heda Kolaříková

17. poslankyně Naděžda Křenová

18. poslanec inž. Oldřich Paul

19. poslanec Jindřich Poledník

20. poslanec akademik prof. RNDr. PhMr. Bohumír Rosický, DrSc.

21. poslankyně Zdeňka Skřivánková

22. poslanec Bohumil Sluka

23. poslankyně inž. Marie Smolíková

24. poslanec Miroslav Suchopárek

25. poslanec inž. Jan Uřičář

V Praze dne 6. prosince 1971

prof. inž. Josef Kempný, CSc., JUDr. Čestmír Adam, inž. Jiří Burian, JUDr. Miloslav Drahota, Jiří Fleyberk, Jindřich Houska, Oldřich Kubánek, Jarmila Losseová, JUDr. Josef Macura, RSDr. Lubomír Procházka, Zbyněk Žalman, Jiří Cibelius, Antonín Feigl, PhDr. Miroslav Hlaváček, Josef Král, inž. Jiří Krátký, JUDr. Pavel Kyzr, Josef Miler, Karel Pařízek, Marie Šmotková, Jaroslav Vejr


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP