Digitální knihovna

Česká národní rada
1971 - 1976


Tisky

1   2

č. 1Návrh poslanců prof. inž. Josefa Kempného, CSc., JUDr. Čestmíra Adama, inž. Jiřího Buriana, JUDr. Miloslava Drahoty, Jiřího Fleyberka, Jindřicha Housky, Oldřicha Kubánka, Jarmily Losseové, JUDr. Josefa Macury, RSDr. Lubomíra Procházky, Zbyňka Žalmana a dalších na volbu předsedy, místopředsedů a ostatních členů předsednictva České národní rady
č. 2Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, JUDr. Vladimíra Ambroze, Františka Tomana, Věroslava Jedličky, MUDr. Jaroslava Henzla, inž. Jaroslava Horáka, Hedy Kolaříkové, Bohumila Sluky, Miroslava Suchopárka a dalších na volbu ověřovatelů České národní rady
č. 3Návrh poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, JUDr. Vladimíra Ambruze, Františka Tomana, Věroslava Jedličky, MUDr. Jaroslava Henzla, inž. Jaroslava Horáka, Hedy Kolaříkové, Bohumila Sluky, Miroslava Suchopárka a dalších na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů
č. 4Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 jednacího řádu ČNR o činnosti předsednictva České národní rady od 12. října do 7. prosince 1971
č. 5Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy
č. 6Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972
č. 7Zpráva mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti voleb poslanců České národní rady zvolených dne 26. a 27. listopadu 1971
č. 8Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady, k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 (tisk 6)
č. 9Společná zpráva výboru ČNR pro národní výbory a národnosti a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy (tisk 5)
č. 10Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 7. do 20 prosince 1971
č. 11Vládní návrh zákona České národní rady o organizaci a o rozšíření dozoru státní bánské správy
č. 12Vládní návrh zásad zákona České národní rady o veřejných sbírkách, loteriích a jiných podobných hrách
č. 13Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 14Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice
č. 15Společná zpráva výborů průmyslového, ústavně právního a zdravotního a sociálního k vládnímu návrhu zákona ČNR o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy (tisk 11)
č. 16Interpelace poslance Václava Rungeho na ministra školství České socialistické republiky ing. Josefa Havlína ve věci přijímacího řízení z pohraničních okresů na vysoké školy
č. 17Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 21. prosince 1971 do 25. dubna 1972
č. 18Vládní návrh zákona o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací
č. 19Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro plán a rozpočet, výboru ČNR pro národní výbory a národnosti a průmyslového výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (tisk 18)
č. 20Vládní návrh usnesení, kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1971
č. 21Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národ ní rady, ze dne 23. června 1972 k vládnímu návrhu usnesení, kterým Česká národní rada schvaluje podle čl. 107 odst. 1 písm. d) ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavního zákona č. 125/1970 Sb., státní závěrečný účet České socialistické republiky a závěrečné účty státních fondů České socialistické republiky za rok 1971 (tisk 20)
č. 22Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 23Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice
č. 24Návrh poslanců Erbana, Voleníka, dr. Ambruze, Frantiska Tomana, Jedličky, ing. Jaromíra Horáka a dr. Jiráska na doplňovací volbu do výboru České národní rady pro zemědělství a výživu
č. 25Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 25. dubna do 4. července 1972
č. 26Vládní návrh zákona České národní rady o plemenitbě hospodářských zvířat
č. 27Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady a výboru České národní rady pro zemědělství a výživu k vládnímu návrhu zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat (tisk 26)
č. 28Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 29Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice
č. 30Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 4. července do 3. listopadu 1972
č. 31Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973
č. 32Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 33Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání krajského soudu v Plzni, obvodního soudu v Praze 1 a některých okresních soudů v České socialistické republice
č. 34Společná zpráva výborů ČNR pro plán a rozpočet a ústavně právního, rozšířených o předsedy a zpravodaje k rozpočtovým kapitolám z ostatních výborů České národní rady, k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1973 (tisk 31)
č. 35Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady od 3. listopadu do 20. prosince 1972
č. 36Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky a předsedy Nejvyššího soudu České socialistické republiky
č. 37Vládní návrh zákona České národní rady o orgánech geodézie a kartografie
č. 38Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňují některé předpisy týkající se postihu přestupků
č. 39Vládní návrh zásad zákona České národní rady o archivnictví
č. 40Vládní návrh zákona České národní rady o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách
č. 41Zpráva ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona ČNR o orgánech geodézie a kartografie (tisk 37)
č. 42Společná zpráva výboru České národní rady pro národní výbory a národnosti, ústavně právního výboru České národní rady a výboru České národní rady pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona ČNR, o veřejných sbírkách a o loteriích a jiných podobných hrách (tisk 40)
č. 43Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 44Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice
č. 45Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1972 do 12. dubna 1973
č. 46Zpráva mandátového a imunitního výboru ČNR o ověření platnosti volby poslanců zvolených v doplňovacích volbách do České národní rady dne 26. května 1973
č. 47Zpráva předsedy České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady podle § 60 ČNR o jednacím řádu České národní rady za dobu od 12. dubna do 28. června 1973
č. 48Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR, a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1972
č. 49Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1972 (tisk 48)
č. 50Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 51Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky a na volbu soudců z povolání některých obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice
č. 52Návrh předsednictva České národní rady na doplňovací volbu členů výborů České národní rady
č. 53Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
č. 54Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen
č. 55Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro obchod a dopravu k vládnímu návrhu zákona ČNR (tisk 53), kterým se mění zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
č. 56Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR a výboru ČNR pro plán a rozpočet k vládnímu návrhu zákona České národní rády o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen (tisk 54)
č. 57Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 58Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu soudců z povolání Městského soudu v Praze a některých krajských soudů, některých obvodních soudů v Praze a okresních soudů v České socialistické republice
č. 59Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 29. června 1973 do 18. října 1973
č. 60Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974
č. 61Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1974 (tisk 60)
č. 62Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 63Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 64Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Roberta Hendrycha
č. 65Návrh poslanců Erbana, Voleníka, dr. Ambruze, Františka Tomana a Jedličky na doplňovací volbu člena výboru pro obchod a dopravu
č. 66Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. října 1973 do 18. prosince 1973
č. 67Vládní návrh ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky
č. 68Vládní návrh zákona České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy
č. 69Zpráva ústavně právního výboru České národní rady k vládnímu návrhu ústavního zákona České národní rady o souhlasu ke změnám hranic České socialistické (tisk 67)
č. 70Společná zpráva výboru ČNR pro národní výbory a národnosti a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona České národní rady o změně území hlavního města České socialistické republiky Prahy (tisk 68)
č. 71Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 72Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 73Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. prosince 1973 do 9. dubna 1974
č. 74Návrh ústavně právního výboru České národní rady na odvolání a zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 75Vládní návrh usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu ČSR a o závěrečných účtech státních fondů ČSR za rok 1973
č. 76Zpráva výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a zpravodaje ke kapitolám státního rozpočtu z ostatních výborů České národní rady k vládnímu návrhu usnesení České národní rady o státním závěrečném účtu České socialistické republiky a o závěrečných účtech státních fondů České socialistické republiky za rok 1973 (tisk 75)
č. 77Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 78Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. dubna 1974 do 27. června 1974
č. 79Vládní návrh zásad zákona České národní rady o advokacii
č. 80Vládní návrh zákona České národní rady o archivnictví
č. 81Vládní návrh zákonného opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze
č. 82Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady a kulturního a školského výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady o zrušení University 17. listopadu v Praze (tisk 81)
č. 83Společná zpráva ústavně právního výboru České národní rady a kulturního a školského výboru České národní rady k vládnímu návrhu zákona České národní rady o archivnictví (tisk 80)
č. 84Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce a na odvolání soudce z povolání ze soudcovské funkce
č. 85Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 86Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. června 1974 do 17. října 1974
č. 87Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství
č. 88Vládní návrh zákona České národní rady o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani
č. 89Vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975
č. 90Vládní návrh zákona České národní rady o Národní ceně České socialistické republiky
č. 91Návrh mandátového a imunitního výboru České národní rady na ověření platnosti volby poslance Václava Krejčího
č. 92Společná zpráva výborů České národní rady pro plán a rozpočet a ústavně právního k vládnímu návrhu zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1975 (tisk 89)
č. 93Společná zpráva výboru ČNR pro plán a rozpočet, ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro zemědělství a výživu a výboru ČNR pro národní výbory a národnosti k vládnímu návrhu zákona ČNR o rozpočtovém určení výnosu zemědělské daně a příspěvku na sociální zabezpečení, o jejich správě a o některých změnách zákona č. 143/1961 Sb., o domovní dani (tisk 88)
č. 94Společná zpráva ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro zemědělství a výživu, výboru ČNR pro národní výbory a národnosti a zdravotního a sociálního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o státní správě ve vodním hospodářství (tisk 87)
č. 95Společná zpráva školského a kulturního výboru ČNR a ústavně právního výboru ČNR k vládnímu návrhu zákona ČNR o Národní ceně České socialistické republiky (tisk 90)
č. 96Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce
č. 97Návrh předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky na volbu některých soudců z povolání k soudům České socialistické republiky
č. 98Návrh poslanců Erbana, Voleníka, dr. Ambruze, Františka Tomana a Jedličky na doplňovací volbu člena výboru ČNR pro národní výbory a národnosti
č. 99Zpráva předsedy České národní rady podle § 60 zákona o jednacím řádu České národní rady o činnosti předsednictva České národní rady od 18. října 1974 do 19. prosince 1974
č. 100Návrh poslanců dr. Ambruze, dr. Hájka, prof. dr. Brůžka, CSc., dr. Drahoty, Hrdličky, plk. dr. Lišky, Míky, Růžičkové, ing. Smolíkové a Tondra na vydání zákona České národní rady o Novinářské ceně Jana Švermy

1   2


Přihlásit/registrovat se do ISP