ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

2

Návrh

poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, JUDr. Vladimíra Ambroze, Františka Tomana, Věroslava Jedličky, MUDr. Jaroslava Henzla, inž. Jaroslava Horáka, Hedy Kolaříkové, Bohumila Sluky, Miroslava Suchopárka a dalších na volbu ověřovatelů České národní rady

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 49 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se tento jednací řád mění a doplňuje, aby Česká národní rada zvolila ověřovatele České národní rady v tomto složení:

poslanec Jiří Hrdlička

poslankyně Jarmila Losseová

poslanec Josef Novák

poslanec Karel Pařízek

poslanec František Židlický

V Praze dne 6. prosince 1971

Evžen Erban, Oldřich Voleník, JUDr. Vladimír Ambruz, František Toman, Věroslav Jedlička, MUDr. Jaroslav Henzl, inž. Jaroslav Horák, Heda Kolaříková, Bohumil Sluka, Miroslav Suchopárek, Josef Černý, Jiří Fleyberk, Jan Hluší, František Holub, Karel Chýlek, inž. Josef Konečný, pplk. RSDr. Emil Liška, Karel Nádhera, Karel Pařízek, Ladislav Pípa, Adolf Starý


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP