ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

3

Návrh

poslanců Evžena Erbana, Oldřicha Voleníka, JUDr. Vladimíra Ambruze, Františka Tomana, Věroslava Jedličky, MUDr. Jaroslava Henzla, inž. Jaroslava Horáka, Hedy Kolaříkové, Bohumila Sluky, Miroslava Suchopárka a dalších

na zřízení výborů České národní rady a volbu jejich předsedů a členů

Podepsaní navrhují podle § 35 a § 62, odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 1/1969 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se tento jednací řád mění a doplňuje, aby České národní rada zřídila tyto výbory, stanovila počet jejich členů a zvolila jejich předsedy a členy v tomto složení:

VÝBOR MANDÁTOVÝ A IMUNITNÍ

Oldřich Voleník, předseda výboru

Josef Černý

Marcela Grácová

Jiří Hrdlička

Karel Chýlek

Jarmila Losseová

Karel Nádhera

František Rozhon

Oldřiška Řezáčová

Zdeňka Skřivánková

František Toman

Václav Žid

ÚSTAVNĚ PRÁVNÍ VÝBOR

JUDr. Vladimír Ambruz, předseda výboru

Miroslav Bartheldy

Marie Bednaříková

Josef Hlavička

Josef Izák

Josef Kudela

Anna Kunstová

JUDr. Pavel Kyzr

pplk. RSDr. Emil Liška

JUDr. Josef Macura

RSDr. Josef Mevald

inž. Oldřich Paul

pplk. Marie Patejdlová

plk. inž. Jaroslav Peksa

Jan Pešek

RSDr. Lubomír Procházka

Josef Rygula

Karel Svoboda

Adolf Starý

Karel Tondr

Miroslav Zavadil

VÝBOR PRO NÁRODNÍ VÝBORY A NÁRODNOSTI

inž. Vladimír Štroner, předseda výboru

inž. Jiří Burian

Božena Číhalová

Jiří Fleyberk

inž. Alois Foltýn

Rudolf Herkommer

Vladimír Hofman

Jindřich Houska

Marta Lorencová

Jan Macháček

Jiří Malý

Jaroslav Navrátil

Marie Nyplová

Filip Pejchal

mjr. Marie Santorová

Jan Standl

Josef Teplý

Emil Tiele

Richard Zeithaml

Zbyněk Žalman

KULTURNÍ A ŠKOLSKÝ VÝBOR

PhDr. Jiří Hájek, předseda výboru

Pavla Bařinová

Libuše Čápová

JUDr. Miloslav Drahota

Marcela Grácová

PhDr. Miroslav Hlaváček

Jiří Hrdlička

Miloslav Hvězda

Drahomíra Chodurová

Vlasta Kostková

Naděžda Křenová

Zdeněk Míka

Jan Nezval

Josef Novák

Jindřich Poledník

akademik prof. RNDr. PhMr. Bohumír RDrSc. Hana Růžičková

inž. Marie Smolíková

Václav Starec

Vlasta Vlasáková

Zdena Žáková

Jana Židlická

ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝBOR

Věroslav Jedlička, předseda výboru

prof. MUDr. Vladimír Balaš, CSc.

Vlasta Beránková

Pavla Farníková

Hilda Gajdáčková

Zdeňka Hanzlová

Naděžda Havířová

MUDr. Jaroslav Henzl

Karel Chýlek

Stanislav Chytráček

Ludmila Jandorová

Marie Jarošová

Božena Jírová

Vlasta Kovářová

Božena Pokorná

Růžena Rohlenová

Štěpán Rudyj

Zdeňka Skřivánková

Ivana Stříbrská

plk. MUDr. Václav Šťastný

MUDr. Milada Tomečková

Milada Tořová

František Trejbal

Jaroslav Venhauer

VÝBOR PRO PLÁN A ROZPOČET

inž. Jaromír Horák, předseda výboru

Zdenka Botková

Josef Černý

Ladislav Doležal

inž. Jaromír Hájek

Jan Hluší

Václav Jirotka

Josef Jirsík

Antonín Job

Miroslav Kazda

inž. Josef Konečný

Jaroslav Krajhanzl

inž. Jiří Krátký

inž. Miroslav Mrázek

Karel Nádhera

Jaroslav Niče

Karel Pařízek

Ladislav Pípa

Jindřich Řehořek

František Samec

Bohumil Sluka

Karel Simon

inž. Jan Uřičář

inž. František Vaculík

František Volejník

RNDr. Václav Zýka, CSc.

PRŮMYSLOVÝ VÝBOR

Bohuslav Toman, předseda výboru

inž. Radko Barták

Jaromír Berit

Josef Brisuda

František Cirkl

Karel Dohnálek

Josef Hanzelka

inž. Jaroslav Horák

Miloslav Kácha

Václav Krňávek

Milan Kučera

Anna Langerová

Miloslav Lapka

Jan Onderka

Josef Pařil

Jaromír Plíva

Vladimír Prchal

prof. inž. Zdeněk Prúša, CSc.

František Rozhon

Josef Řepka

Oldřiška Řezáčová

Josef Skopal

Miroslav Suchopárek

Miroslav Vyhlídal

Vladimír Zvěřina

Václav Žid

František Židlický

VÝBOR PRO ZEMĚDĚLSTVÍ A VÝŽIVU

RSDr. Jan Jirásek, předseda výboru

Vladimír Borský

Josef Brož

Jiří Cibelius

Drahoslav Čapek

Jarmila Hlaváčková

Libuše Horáková

Bohuslav Janda

Karel Kostka

Oldřich Kubánek

Jarmila Kuchařová

Josef Malý

Jan Mikulecký

Václav Motlík

Josef Podlešák

Marie Pundová

Jiří Randík

Jiřina Sloupová

Alois Tomeček

Jaroslav Ungr

Břetislav Válek

Oldřich Vaškú

Jaroslav Vejr

Ludmila Veselá

VÝBOR PRO OBCHOD A DOPRAVU

František Toman

předseda výboru JUDr. Čestmír Adam

Anna Bohatová

Věra Cimplová

Václav Eger

Antonín Feigl

Marta Hausnerová

František Holub

Helena Jánská

Heda Kolaříková

Josef Král

Cyril Kuklínek

Jarmila Losseová

Josef Miler

Václav Runge

František Šebera

Bohuslav Slahař

Marie Smotková

Sláva Tešnar

Marie Trnková

Josef Vaňátko

V Praze dne 6. prosince 1971

Evžen Erban, Oldřich Voleník, JUDr. Vladimír Ambruz, František Toman, Věroslav Jedlička, MUDr. Jaroslav Henzl, inž. Jaroslav Horák, Heda Kolaříková, Bohumil Sluka, Miroslav Suchopárek, Josef Černý, Jiří Fleyberk, Jan Hluší, Frantisek Holub, Karel Chýlek, inž. Josef Konečný, pplk. RSDr. Emil Liška, Karel Nádhera, Karel Pařízek, Ladislav Pípa, Adolf Starý


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP