ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1971

II. volební období

8

Zpráva

výboru České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířeného o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady,

k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 (tisk 6)

Výbor České národní rady pro plán a rozpočet, rozšířený o předsedy a rozpočtové zpravodaje z ostatních výborů České národní rady, projednal ve své schůzi dne 17. prosince 1971 vládní návrh zákona České národní rady o stáním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 (tisk 6) a doporučuje České národní radě přijmout toto usnesení:

"Česká národní rada po projednání schvaluje vládní návrh zákona České národní rady o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1972 včetně obou příloh (tisk 6) v předloženém znění."

V Praze dne 17. prosince 1971

Ing. Jiří Krátký v. r.

Ing. Jaromír Horák v. r.

místopředseda výboru pro plán a rozpočet

předseda výboru pro plán a rozpočet a zpravodajSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP