ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období.

13

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 40 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy posoudil ve své schůzi dne 19. dubna 1972 uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/ 1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

z p r o š ť u je

1. JUDr. Marka Rodného, funkce soudce Nejvyššího soudu ČSR,

2. Věru Hübscherovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 1,

3. JUDr. Františka Sedláka, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 3,

4. Miloše Kocourka, prom. práv., funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

5. JUDr. Vladimíra Jandu, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 6,

6. JUDr. Blanku Křípačovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 7,

7. JUDr. Janu Svobodovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 10,

6. JUDr. Jana Šemberu, funkce soudce z povolání okresního soudu v Benešově,

9. JUDr. Josefa Siblíka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Kutné Hoře,

10. Irenu Budilovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu pro Prahu-východ,

11. Stanislava Šulce, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu pro Prahu-západ,

12. JUDr. Helenu Čížkovou, funkce soudkyně z po volání okresního soudu v Příbrami,

13. Elišku Melounovou, funkce soudkyně z povolá ní okresního soudu v Mladé Boleslavi,

14. JUDr. Františka Lexu, funkce soudce z povolání krajského soudu v Českých Budějovicích,

15. JUDr. Jaroslava Peterku, funkce soudce z povolání krajského soudu v Českých Budějovicích,

16. JUDr. Bohuslava Nikla, funkce soudce z povolání krajského soudu v Českých Budějovicích,

17. JUDr. Jana Tampíra, funkce soudce z povolání okresního soudu ve Strakonicích,

18. JUDr. Lva Tanzera, funkce soudce z povolání okresního soudu pro Plzeň-město,

19. Josefa Šperla, funkce soudce z povolání okresního soudu v Sokolově,

20. JUDr. Josefa Hochmana, funkce soudce z povolání okresního soudu v Karlových Varech,

21. JUDr. Ladislava Vítka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Chomutově,

22. Jarmilu Černou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Mostě,

23. JUDr. Vladimíra Bohdaneckáho, funkce soudce z povolání okresního soudu v Teplicích,

24. Janu Bundovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Teplicích,

25. JUDr. Zdenku Stejskalovou, funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

26. JUDr. Zdeňka Jana, funkce soudce z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

27. JUDr. Lubomíra Falbera, funkce soudce z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

28. JUDr. Zdeňka Starého, funkce soudce z povolá ní krajského soudu v Hradci Králové,

29. JUDr. Věru Vlčkovou, funkce soudkyně z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

30. JUDr. Jaroslava Veselého, funkce soudce z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

31. JUDr. Josefa Seiferta, funkce soudce z povolání okresního soudu v Hradci Králové,

32. Bedřicha Chvojku, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Chrudimi,

33. JUDr. Josefa Klazara, funkce soudce z povolání okresního soudu v Jičíně,

34. Věru Staškovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Náchodě,

35. Františka Zvolánka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Pardubicích,

36. Oldřicha Procházku, funkce soudce z povolání Městského soudu v Brně,

37. Eduarda Pátka, funkce soudce z povolání okresního soudu v Novém Jičíně,

38. JUDr. Bohumila Kuxe, funkce soudce z povolání okresního soudu v Přerově,

39. Lubomíra Čerkovského, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Ostravě,

40. JUDr. Jaroslava Kobra, funkce soudce z povolání okresního soudu v Přerově."

V Praze dne 19. dubna 1972

plk. ing. Jaroslav Peksa, v. r.,

JUDr. Vladimír Ambruz, v. r.,

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP