ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

14

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty

České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/ 1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, Jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

volí

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1968 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

JUDr. Josef Hochman

Pro městský soud v Praze:

JUDr. Bedřich Bauer

JUDr. Blanka Křípačová

Pro krajský soud v Praze:

Irena Budilová

JUDr. Josef Siblík

Stanislav Šulc, prom. práv.

JUDr. Jan Šembera

Pro krajský soud v Plzni:

JUDr. Lev Tanzer

Pro krajský soud v Ústí nad Labem:

JUDr. Vladimír Bohdanecký

Pro krajský soud v Hradci Králové:

JUDr. Václav Huňáček

JUDr. Josef Klazar

JUDr. Josef Seifert

František Zvolánek, prom. práv.

Pro krajský soud v Ostravě:

Lubomír Čerkovský, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 1:

Jaroslav Bálka

Fidelis Schlée

Jiří Štelovský

Jindřich Jabornický

Pro obvodní soud v Praze 4:

Marta Malá

Pro obvodní soud v Praze 6:

Zdeňka Barešová

Pro obvodní soud v Praze 7:

Miloš Kocourek, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 8:

Jaroslava Chaloupková

Pro okresní soud v Berouně:

Jarmila Černá

Pro okresní soud v Kladně:

Alena Lustigová

Renata Novotná

Pro okresní soud v Kutné Hoře:

Jiří Reháček

Pro okresní soud v Mělníku:

Jan Souček

Jarmila Valímová

Pro okresní soud v Nymburku:

Miroslava Kohoutková

Pro okresní soud v Praze-východ:

Hana Lukášová

Helena Rudá

Pro okresní soud v Příbrami:

Božena Dražanová

Marta Pávková

Pro okresní soud v Českých Budějovicích

Václav Mrzena

Pro okresní soud v Karlových Varech:

Eliška Čáslavská

Bohuslav Navrátil

Pro okresní soud v Sokolově:

Jana Christlová, prom. práv.

JUDr. Stanislav Kočárek

Pro okresní soud v Lounech:

Vladimír Ibl

Pro okresní soud v Teplicích:

Dagmar Štefková

Pro okresní soud v Ústí nad Labem:

Milan Sirotek

Pro okresní soud v Děčíně:

Eliška Melounová

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Dagmar Černá

Jiří Slezák

Pro okresní soud v Náchodě:

JUDr. Josef Říha

Pro okresní soud v Jičíně:

Vlasta Stuchlíková, prom. práv.

Pro okresní soud v Pardubicích:

Bedřich Chvojka, prom. práv.

Pro okresní soud v Rychnově nad Kněžnou

Karel Jiruška, prom. práv.

Pro okresní soud v Trutnově:

JUDr. Zdeněk Chytil

Jaroslava Matušková

Pro okresní soud ve Svitavách:

Bronislava Bednářová

Pro okresní soud v Ústí nad Orlicí:

Jan Köck

Pro městský soud v Brně:

Karel Hortík

Jaromír Papírník

JUDr. Věra Konečná

Pro okresní soud v Břeclavi:

JUDr. Jan Chlup

JUDr. Oldřich Pořízek

Jindřich Veselý, prom. práv.

Pro okresní soud v Gottwaldově:

Václav Petrásek

Pro okresní soud v Jihlavě:

Marie Tománková

Pro okresní soud v Prostějově:

Petr Mai

Pro okresní soud v Třebíči:

Věra Stašková, prom. práv.

Pro okresní soud v Uherském Hradišti:

Antonín Maňák

Pro okresní soud ve Žďáře nad Sázavou

Ingeborg Broscheová

Pro okresní soud v Bruntále:

JUDr. Jaroslav Neubauer

Jarmila Sajfertová

Pro okresní soud v Novém Jičíně:

JUDr. Jaroslav Pšenica

Pro okresní soud v Ostravě:

JUDr. Hana Müllerová

JUDr. Jana Štaudová

V Praze dne 12. dubna 1972

Miroslav Zavadil v. r.,

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP