ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

19

Společná zpráva

ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro plán a rozpočet,

výboru ČNR pro národní výbory a národnosti

a průmyslového výboru ČNR

k vládnímu návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (tisk 18)

Výbor ČNR pro plán a rozpočet ve schůzi dne 14. června 1972, ústavně právní výbor ČNR ve schůzi dne 20. června 1972, výbor ČNR pro národní výbory a národnosti ve schůzi dne 23. června 1972 a průmyslový výbor ČNR ve schůzi dne 28. června 1972 projednaly vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (tisk 18).

Výbory po projednání vládního návrhu doporučují České národní radě schválit vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti sociálně ekonomických informací (tisk 18) s těmito změnami:

v § 3

vložit za odstavec 4 nový odstavec tohoto znění:

"(5) Sídla krajských správ a okresních (městských, obvodních) oddělení jsou totožná se sídly krajských národních výborů a okresních (městských, obvodních) národních výborů",

a dosavadní odstavec 5 označit jako odstavec 6;

v § 5

vložit nový odstavec tohoto znění:

"(1) Krajské správy a Městská správa v Praze jsou rozpočtovými organizacemi."

a dosavadní znění § 5 označit jako odstavec 2;

v § 10

písm. c) vypustit slova "v rámci jejich územní působnosti";

v § 11 písm. c) vypustit slova "v rámci jejich územní působnosti";

v § 14 v odstavci 1, první věta, vypustit slova "České socialistické republiky.

V Praze dne 28. června 1972

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

ing. Jaromír Horák v. r.

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNR

předseda výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

Karel Svoboda v. r.

Zdena Botková v. r.

zpravodaj ústavně právního výboru ČNR

zpravodajka výboru ČNR pro plán a rozpočet

   

ing. Vladimír Štroner v. r.

Bohuslav Toman v. r.

předseda výboru ČNR pro národní výbory

předseda průmyslového výboru ČNR a národnosti -

   

Jan Macháček v. r.

Anna Langerová v. r.

zpravodaj výboru ČNR pro národní výbory

zpravodajka průmyslového výboru ČNR a národnostiSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP