ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

22

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce. České národní radě došlo 6 žádostí soudců z povolání o zproštěni soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem. Ústavně právní výbor České národní rady ve své schůzi dne 20. června 1972 posoudil po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

z p r o š ť u je

1. JUDr. Václavu Rybkovou, funkce soudkyně z povolání obvodního soudu pro Prahu 3,

2. JUDr. Františka Grospiče, funkce soudce z povolání obvodního soudu pro Prahu 4,

3. JUDr. Miloslava Martina, funkce soudce z povolání okresního soudu v Jičíně,

4. JUDr. Josefa Dudka, funkce soudce z povolání krajského soudu v Ostravě,

5. JUDr. Františka Pařízka, funkce soudce z povolání městského soudu v Brně,

6. JUDr. Bohuslava Ševčíka, funkce soudce z povolání městského soudu v Brně."

V Praze dne 20. června 1972

plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

dr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP