ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

23

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, městského a obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

v o l í

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

JUDr. Josef Dudek

Pro městský soud v Praze:

JUDr. Václava Rybková

Pro krajský soud v Hradci Králové:

JUDr. Miloslav Martin

Pro krajský soud v Ostravě:

JUDr. Josef Kantor

Pro obvodní soud v Praze 3:

Marcel Ječný

Pro obvodní soud v Praze 4:

Marie Plívová

Pro obvodní soud v Praze 8:

Vladislav Šíma

Pro okresní soud v Kladně:

JUDr. Pavel Kučera

Pro okresní soud v Mladé Boleslavi:

Milada Suchá

Pro okresní soud v Jindřichově Hradci:

Dagmar Prúšová

Pro okresní soud v Karlových Varech:

Eva Bourová

Pro okresní soud v Mostě:

Eva Kosová

Ladislava Kučírková

Pro okresní soud v Semilech:

Dana Pernerová

Pro okresní soud v Bruntále:

Ronald Kovář

Pro okresní soud v Olomouci:

Marie Kodytková

Pro okresní soud v Opavě:

Pavel Novák

Pro okresní soud v Ostravě:

Naděžda Kouřilová

Marie Málková

Danuše Novotná

V Praze dne 22. června 1972

Miroslav Zavadil v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP