ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

28

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě. došlo 20 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve schůzi dne 20. října 1972 posoudil po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady, ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

z p r o š ť u je

1. JUDr. Zoru Korvasovou funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Kladně,

2. JUDr. Jana Sýkoru funkce soudce z povolání okresního soudu v Mladé Boleslavi,

3. JUDr. Miloslava Daňka funkce soudce v povolání krajského soudu v Českých Budějovicích,

4. Jaroslava Prokýška, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Českých Budějovicích,

5. JUDr. Josefa Šilinga funkce soudce z povolání okresního soudu Plzeň-sever,

6. Jaromíra Slezáka, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Ústí nad Labem,

7. JUDr. Emanuela Eysselta funkce soudce z povolání krajského soudu v Ústí nad Labem,

8. JUDr. Karla Bartáka funkce soudce z povolání okresního soudu v Jablonci nad Nisou,

9. JUDr. Hanu Štěpničkovou funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Pardubicích,

10. JUDr. Karla Kavalíra funkce soudce z povolání okresního soudu v Trutnově,

11. Stanislava Svobodu, prom. práv., funkce soudce z povolání okresního soudu v Třebíči,

12. JUDr. Karla Veselského funkce soudce z povolání okresního soudu v Břeclavi,

13. JUDr. Vlastimila Zapletala funkce soudce z povolání okresního soudu v Jihlavě,

14. JUDr. Marcelu Gottwaldovou funkce soudkyně z povolání městského soudu v Brně,

15. JUDr. Vlastimila Nováka funkce soudce z povolání okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou,

16. JUDr. Jana Gloce funkce soudce z povolání okresního soudu v Prostějově,

17. JUDr. Karla Karga funkce soudce z povolání okresního soudu v Šumperku,

18. Alenu Sobotkovou, prom. práv., funkce soudkyně z povolání okresního soudu v Hradci Králové,

19. JUDr. Jiřího Bíbu funkce soudce z povolání krajského soudu v Hradci Králové,

20. Karla Beneše, prom. práv., funkce soudce z povolání krajského soudu v Brně."

V Praze dne 20. října 1972

plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP