ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

29

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu soudců z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky, obvodních soudů v Praze, krajských a okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky.

v o l í

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro Nejvyšší soud České socialistické republiky:

Karel Beneš, prom. práv.

JUDr. Jiří Bíba

Pro krajský soud v Plzni:

JUDr. Josef Šiling

Pro krajský soud v Ústí nad Labem:

Jaromír Slezák, prom. práv.

Pro krajský soud v Brně:

JUDr. Vlastimil Novák

Pro obvodní soud v Praze 2:

Libuše Hlúžová

Pro obvodní soud v Praze 3:

Věra Hnaníčková, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 4:

Lubomír Novák

Jiří Tichý, prom. práv.

Pro obvodní soud v Praze 5:

Vladimír Cvetler

Pro obvodní soud v Praze 6:

Pavel Janda

Pro obvodní soud v Praze 7:

Alexander Rudý

Pro obvodní soud v Praze 10:

JUDr. Zora Korvasová

Jiřina Šimková

Pro okresní soud v Kladně:

Milena Ságlová

Pro okresní soud v Mladé Boleslavi:

Vladimíra Nezmeškalová, prom. práv.

Pro okresní soud Praha-východ:

Alexandra Nováková

Pro okresní soud v Písku:

Vlasta Talafousová

Pro okresní soud v Karlových Varech:

JUDr. Milan Čapek

Pro okresní soud v Klatovech:

Eva Jandová

Ludmila Lišková

Pro okresní soud Plzeň-město:

Vladimíra Kaprálková

Jaroslava Pihlíková

Pro okresní soud Plzeň-sever:

Václava Maříková

Marta Zetková

Pro okresní soud v Děčíně:

JUDr. Jan Gloc

Pro okresní soud v Hradci Králové:

Jana Kyralová

Pro okresní soud v Náchodě:

Věra Friesová

Pro okresní soud v Rychnově nad Kněžnou:

JUDr. Miroslav Majzner

Pro městský soud v Brně:

Alena Sobotková, prom. práv.

Pro okresní soud ve Žďáru nad Sázavou:

JUDr. Karel Veselský

Pro okresní soud v Opavě:

Ludmila Nováková

Pro okresní soud v Ostravě:

Milena Škutová."

V Praze dne 24. října 1972

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici k nahlédnu v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP