ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

32

Návrh

ústavně právního výboru České národní rady

na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Podle § 52 a 44a úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., přísluší České národní radě rozhodovat o žádostech soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce.

České národní radě došlo 9 žádostí soudců z povolání o zproštění soudcovské funkce a současně i zákonem požadované vyjádření ministra spravedlnosti ČSR k těmto žádostem.

Ústavně právní výbor České národní rady ve své schůzi dne 13. prosince 1972 posoudil po zprávě zpravodaje posl. plk. ing. Jaroslava Peksy uvedené žádosti a vyjádření ministra spravedlnosti ČSR a předkládá České národní radě podle § 11 písm. d) zákona ČNR č. 1/1969 Sb., ve znění zákona ČNR č. 19/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o jednacím řádu České národní rady ke schválení tento návrh usnesení:

"Česká národní rada

z p r o š ť u je

1. doc. JUDr. Josefa Ondřeje, funkce soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky,

2. JUDr. Marii Vyplelovou, funkce soudkyně z povolání městského soudu v Praze,

3. JUDr. Janu Švejdovou funkce soudkyně z povolání obvodního soudu v Praze 7,

4. JUDr. Františka Lifku, funkce soudce z povolání okresního soudu pro Plzeň-jih,

5. Ivo Chmelaře, funkce soudce z povolání okresního soudu v Litoměřicích,

6. Františka Hondla, funkce soudce z povolání okresního soudu v Litoměřicích,

7. Jaroslava Klase, funkce soudce z povolání městského soudu v Brně,

8. Petra Hermana, funkce soudce z povolání okresního soudu v Blansku,

9. JUDr. Miroslava Vavrečku funkce soudce z povolání Nejvyššího soudu České socialistické republiky."

V Praze dne 13. prosince 1972

plk. ing. Jaroslav Peksa v. r.

JUDr. Vladimír Ambruz v. r.

zpravodaj

místopředseda ČNR a předseda ústavně právního výboru ČNRSouvisející odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP