ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1972

II. volební období

33

Návrh

předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

na volbu některých soudců z povolání krajského soudu v Plzni, obvodního soudu v Praze 1 a některých okresních soudů v České socialistické republice

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky navrhuje, aby Česká národní rada vykonala podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb. ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizací soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., volbu některých soudců z povolání krajského soudu v Plzni, obvodního soudu v Praze 1 a některých okresních soudů v České socialistické republice.

Kandidáti byli vybráni po pečlivém zhodnocení jejich politicko-odborné připravenosti, jejich zkušeností ze soudcovské praxe a zejména pak jejich angažovanosti na prosazování a uskutečňování záměrů socialistického soudnictví.

Navržení kandidáti splňují všechny předpoklady stanovené v § 39 odst. 1 a 2 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb. S kandidaturou všichni souhlasí.

Předsednictvo ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky proto navrhuje, aby se Česká národní rada usnesla takto:

"Česká národní rada po projednání návrhu předsednictva ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

v o l í

podle čl. 101 ústavního zákona č. 100/1960 Sb., ve znění ústavního zákona č. 155/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje hlava osmá ústavy, a podle § 43 odst. 1 úplného znění zákona o organizaci soudů a o volbách soudců, vyhlášeného pod č. 19/1970 Sb., do funkce soudců z povolání tyto kandidáty:

Pro krajský soud v Plzni:

JUDr. František Lifka

Pro obvodní soud v Praze 1:

Božena Vyoralová, prom. práv.

Pro okresní soud v Pelhřimově:

JUDr. Miroslav Vavrečka

Pro okresní soud v Domažlicích:

Jitka Černá

Pro okresní soud v České Lípě:

Ivo Chmelař

Pro okresní soud v Děčíně:

František Mašata

Pro okresní soud v Jablonci nad Nisou:

Daniela Benešová

Pro okresní soud v Ústí nad Labem:

František Hondl

 

Petr Herman

Pro okresní soud v Chrudimi:

Richard Uxa

Pro okresní soud v Blansku:

Marie Mikulášková

Pro městský soud v Brně:

Eva Fügnerová

 

JUDr. Vlastimil Frgal

 

Zuzana Kratochvílová

 

JUDr. Hana Martinková

 

JUDr. Milena Pechová

 

Hana Rudolfová

Pro okresní soud ve Žďáru nad Sázavou:

Jaroslav Klas

Pro okresní soud v Karviné:

Jan Zavrtálek


V Praze dne 14. prosince 1972

Miloslav Vacík v. r.

místopředseda ústředního výboru Národní fronty České socialistické republiky

Charakteristiky uvedených kandidátů jsou poslancům České národní rady k dispozici. k nahlédnutí v Kanceláři České národní rady.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP